yellow square

Finstrument Sp. z o.o. is
an e-payment platform that centralizes day-to-day payment & financial activities performed by individuals, small and medium-sized entrepreneurs, freelancers, e-commerce entities, employment agencies, etc.

About

 • 1

  Finstrument was established in 2020 by a team of financial professionals with many years of experience in payment industry and banking. We are licensed and regulated by the KNF.

 • 1

  We have offices in Poznan and Warsaw for our colleagues and partners. At the same time we are fully focused on providing remote services, thus are not planning to create a network of sales offices.

 • 1

  Our prices take into account market situation, operational costs, non-operating costs, planned profitability, legal restrictions.

 • 1

  Our target audience are Individuals and SME, including migrants, due to our understanding of their needs and behaviour.

 • 1

  To compete with other financial services providers, we also intend to offer a range of services from our partner such as insurance, leasing, rent estate, legal services, educational services, etc.

Our partners

list of partners list of partners list of partners list of partners list of partners list of partners list of partners list of partners list of partners

Regulamin i opłaty

Polish flag
 • FINSTRUMENT Sp. z o.o. z siedzibą w (61-730) Poznaniu, ul. Młyńska 16 lok. Piętro 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. Poznań XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000853038, o kapitale zakładowym 40 000,00 zł, o nadanym NIP: 1231472573 oraz REGON: 386663320. ...

  Działalność FINSTRUMENT Sp. z o.o. jak małej Instytucji płatniczej jest nadzorowana i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. FINSTRUMENT Sp. z o.o. wpisana do rejestru podmiotów nadzorowanych od 26/09/2022 pod numerem MIP156/2022 jako dostawca usług płatniczych.

  Zgodność z przepisami(akty prawne obowiązujące w Spółce):
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane – RODO).

  Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. oraz ustawę AML z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także zgodnie z wewnętrznymi procedurami stosujemy bezpieczeństwa finansowego.

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o usługach płatniczych.

 • Regulamin świadczenia usług
 • Polityka prywatności

Contacts

Email:

welcome@finstrument.pl

Address:

ul. Młyńska, 16,

Piętro 8, kod 61-730,

Poznań, Polska

We use cookies. What does it mean?

icon close